Kętrzyn atrakcje

Zamek krzyżacki został wzniesiony w drugiej połowie XIV w. Budowla gotycka znajdująca się na wzgórzu nad rzeką Guber pierwotnie była siedzibą prokuratora. Otoczona została murem z trzema basztami i bramą wjazdową od strony miasta, których fragmenty zachowały się do dziś. Historia nie obeszła się z zamkiem  łaskawie. Był on wielokrotnie przebudowywany. W 1945 r. został spalony i odbudowany dopiero w latach 1962-1967 na wzór pierwotnego, gotyckiego kształtu. Kętrzyn noclegi

Obecnie w zamku znajduje się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Galeria Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Muzeum posiada liczne zbiory z okresu od XV do XIX w. pochodzące z okolicznych kościołów i pałaców, które tworzą ekspozycje stałe. Zobaczyć można m.in. jedyną w Europie dziecięcą chorągiew pogrzebową oraz zbiór rzeźb gotyckich. Natomiast w Galerii Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” można obejrzeć i nabyć wyroby regionalne rękodzieła artystycznego. Prowadzone są również liczne warsztaty mające na celu szerzenie kultury mazurskiej. Na dziedzińcu zamku w okresie letnim odbywają się koncerty i jarmarki, główną atrakcją jest coroczny Średniowieczny Jarmark świętego Jakuba. Obiekt znajduje się  na Szlaku Zamków Gotyckich. tanie noclegi Kętrzyn

Kościół obronny św.Jerzego

Kościół wzniesiony został w tym samym czasie co zamek i włączony w system obwarowań miejskich. Jest jednym z nielicznych w Polsce zabytków łączących funkcje sakralne z obronnymi. Początkowo była to budowla jednonawowa, na przełomie XIV i XV w. kościół gruntownie przebudowano na świątynię trzynawową. Po pożarze w 1500 r. dobudowano prezbiterium. Jest ono odchylone w stosunku do osi nawy głównej, co jest osobliwością architektoniczną na skalę europejską. Niewątpliwą atrakcją jest pochodzące z 1515 r. kryształowe sklepienie wykonane przez mistrza Matza z Gdańska. Ciekawostką  świątyni są dwie pojedyncze cele więzienne znajdujące się w przyziemiu wieży zachodniej. Związana jest z nimi legenda o skazańcu. Bazylika posiada także wiele innych cennych zabytków m.in. ambonę z 1594 roku oraz organy z 1721r. wykonane przez organmistrza Jana Mosengela z Królewca. W zbiorach kościoła znajdują się obrazy św. Marcina i św. Tomasza oraz płyty nagrobne. Natomiast empora przeznaczona została na salkę muzealną. Znajduje się tam dokumentacja fotograficzno-historyczna, przedstawiająca przedwojenne wyposażenie kościoła. W okresie letnim z wieży kościoła zobaczyć można panoramę Kętrzyna i okolic. Nadanie kościołowi tytułu Bazyliki w 1997 r. świadczy o bogactwie historycznym i kulturalnym świątyni. Kętrzyn noclegi agroturystyka

Kościół ewangelicki św.Jana

W pobliżu Bazyliki znajduje się niewielki kościół ewangelicki z 1480 roku, przez stulecia wielokrotnie poddawany przebudowom. Pierwotnie służył on za kaplicę cmentarną, którą w połowie XVI w. książę Albrecht zaadaptował na Szkołę Wielką. Przygotowywano tam kandydatów na Uniwersytet w Królewcu, którego również był założycielem. W tym samym czasie odbywały się tam nabożeństwa w języku polskim. Dopiero w 1817r. szkoła otrzymała nowy obiekt, a w kościele przeprowadzono remont mający na celu dostosowanie budynku do potrzeb świątyni. Ówczesny wygląd kościół zachował do dnia dzisiejszego. Kętrzyn pokoje do wynajęcia

We wnętrzu świątyni uwagę przykuwa ołtarz główny pochodzący z 1717 roku, który przedstawia malowane na drewnie obrazy „Ostatniej wieczerzy”, „Ukrzyżowania” i „Zmartwychwstania” oraz rzeźby m.in. św. Piotra i Jana. Kolejną atrakcją jest barokowa ambona z 1730 roku, którą ozdabiają sceny biblijne, a także barokowe drewniane sklepienie z 1817 roku. Kętrzyn noclegi domki

W kościele znajdują się  XVIII-wieczne organy wykonane przez królewieckiego organmistrza Johanna Scherweita. Początkowo znajdowały się w ewangelickim kościele w Bezławkach, a przeniesione zostały w 1979r do kościoła św. Jana. Przed kościołem zobaczyć można pochodzący z 1843 roku dzwon oraz chrzcielnicę.

Budynek dawnej Loży Masońskiej

Kętrzyńska siedziba dawnej loży masońskiej to neogotycki budynek wybudowany w latach 1860-1864 na miejscu dawnej fosy. Budowlę wzniesiono z inicjatywny mistrza Antona Brillowskiego. Natomiast sama loża wolnomularska pod nazwą „Drei Thore des Tempels” oznaczająca „Trzy bramy Świątyni” została założona 9 października 1818 roku i wchodziła w skład Wielkiej Loży Narodowej Państwa Pruskiego. Bryła budynku i wystrój architektoniczny elewacji inspirowany był późnym gotykiem angielskim i nawiązuje do ówczesnych tendencji i mody w architekturze europejskiej. Jednopiętrowy, stosunkowo niewielki gmach umieszczono na planie prostokąta, co jest charakterystyczne dla tego stylu. Ozdobą loży są cztery ośmioboczne wieżyczki, jak również pięcioboczny ryzalit z klatką schodową. Lożę rozwiązano w latach 30. XX wieku na mocy decyzji władz III Rzeszy. Jej majątek przejęło miasto. Od tego czasu do późnych lat 90-tych w budynku mieścił się Dom Kultury oraz kino „Bajka”.

Obecnie w loży znajduje się siedziba Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, które od 1997r. zrzesza przedwojennych mieszkańców Kętrzyna ludności polskiej i niemieckiej. Budynek zaadaptowano także na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz herbaciarnię.

Kościół św.Katarzyny

Budowę wzniesiono w neogotyckim stylu, konsekracji dokonał ksiądz Biskup Andrzej Thiel w asyście kapituły warmińskiej 1897 roku. W kościele zachowało się neogotyckie wyposażenie, ołtarz główny oraz ołtarze boczne a wszystkiemu dodaje dostojeństwa zachowana ambona. Pierwotną swą świetność kościół odzyskał po zakończeniu prac remontowych 1956 roku.

Ratusz

Jest to trzykondygnacyjny budynek wybudowany z inicjatywy burmistrza Wiewiórowskiego, uroczyście otwarty 30 grudnia 1886 roku. Do 1997 roku ratusz był nieprzerwanie siedzibą administracji miejskiej. Obecnie w części budynku mieści się Urząd Stanu Cywilnego, a w niedługiej przyszłości do ratusza powróci administracja miejska.

Wilczy Szaniec – Kwatera Hitlera

W pobliżu Kętrzyna położona jest niewielka miejscowość Gierłoż. Adolf Hitler wybudował tam swoją główną kwaterę wojenną „Wilczy Szaniec”-„Wolfschanze”, której nazwa pochodzi od jego pseudonimu. To z tego miejsca wydawano najistotniejsze decyzje dotyczące wszystkich obszarów życia i losów podbitych narodów.

Kwaterę o powierzchni 2,5 km2  ulokowano w gęstwinie lasu, którą od wschodu chronił system Wielkich Jezior Mazurskich, uniemożliwiając dostęp nieprzyjacielowi. Atutem były okolice- rejon umocniony fortyfikacjami i twierdzami, bliska lokalizacja lotniska w Wilamowie i linia kolejowa łącząca Kętrzyn z Węgorzewem. Na terenie Wilczego Szańca powstało około 200 budynków, w tym 80 obiektów ceglano-betonowych, poza tym drewniane baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, wodociągi, dwie centrale dalekopisowe. W Wilczym Szańcu Hitler wraz ze swoim sztabem spędził w sumie ok. 850 dni, a wśród odwiedzających byli m.in. włoski dyktator Benito Mussolini oraz ambasador Japonii hrabia Hiroshi Oshima.

20 lipca 1944 roku pułkownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg dokonał w tym miejscu nieudanego zamachu na Hitlera.

Zwiedzający mogą zobaczyć pozostałości betonowych budowli, których część zachowała się w bardzo dobrym stanie, a także wynająć przewodnika oprowadzającego po kwaterze w różnych językach.